+359 52 630 540

Пишете ни
Категории
АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Email:
 
СПОДЕЛИ

Сервиз

В началото бе СЕРВИЗЪТ. Така звучи за нас библейската мъдрост. Една апаратура дори да се слави с престижна марка и безпроблемна работа се поврежда и е необходимо да бъде върната в строя.
 
Инж. Димитров е основоположникът на сервиза във фирмата. 15 години като началник на техническа лаборатория на ВМБ- Варна и вече повече от 10 години като управител на Медикосервиз му дават основание да вижда във всеки един повреден медицински апарат не проблем, а решение.
 
В медицинския бизнес еднократната покупка на апаратура е само началото. Интензивната употреба и критичният фактор на работата правят задължително условия за медиците да имат надежден сервизен партньор.  Сервизната дейност в Медикосервиз покрива гаранционно и следгаранционно поддържане на предлаганото медицинско оборудване и задоволяване нуждите на медицинските заведения от качествена сервизна поддръжка на наличната апаратура на местно равнище.
 
С оглед осъществяването на поставените си цели, разширяването обхвата на дейности и подобряване качеството на извършваните услуги, сервизът залага на изработена стратегия, като част от нейните основни принципи са:
 
      Регламентиран срок за реагиране след регистриране на заявката, в зависимост от местоположението на лечебното заведение.
      Наличие на собствен транспорт, в това число и лекотоварни и товарни МПС.
      Непрекъснато отворена комуникационна линия, в рамките на работното време на сервиза, за контакти, заявки и консултации, посредством множество стационарни и клетъчни телефони.
      Непрекъснато повишаване квалификацията на сервизните специалисти, включително обучението им в сервизните центрове на нашите партньори или други производители.
      Използване само на качествени материали и резервни части с установен произход, регламентирани от производителите и отговарящи на европейските стандарти и системата ISO.
 
В съответствие със своята стратегия сервизът е така структуриран, че се оформят няколко направления в дейността му, за да могат максимално ефективно да се използват ресурсите му за изпълнение на ангажиментите към клиентите. Такива направления са:
      “Регистрираща, мониторираща и обдишваща апаратура” – занимаващо се с ЕКГ,ЕЕГ,ЕМГ апарати, пациентни монитори, ЕКГ и NIBP холтери, стрестест системи, дефибрилатори и обдишващи и анестезиологични апарати, като са включени и различните видове апарати за електростимулация, физиотерапия и водолечение.
      “Образна диагностика” – концентриращо своята дейност върху ехографските апарати.
      “Оборудване за клинична лаборатория” – занимаващо се с проблемите на лабораториите, отнасящи се до хематологични и биохимични анализатори, центрофуги, хроматографи, йон-селективни анализатори, четци и други апарати за скрийнинг.
 
Сервизните задачи се решават от екип, в който подобно на добър футболен отбор сме съчетали мъдростта на опита и енергията на младостта. В Медикосервиз работят дългогодишни преподаватели  от ТУ-Варна, a енергичната и креативна част от отбора е отново свързна с ТУ.
 
Благодарение на този екип от специалисти става възможно и извършването на един по-широк обхват от дейности включително развойна и приложна дейност. Досега имаме значителен опит в изграждането и поддържането на клинични, болнични и информационни мрежи, касаещи събирането, обработката и съхраняването на информация за пациенти, извършени процедури и назначаване на прегледи. В тясна връзка с това се организира и софтуерното и хардуерното поддържане на наличната офис техника, осъществявана също от наши специалисти.
 
Екипът се е ангажирал и с редица социални дейности и ангажименти, като тук е мястото да се спомене и оказваното съдействие на Техническия Университет във Варна при обучението на студенти от специалността “Медицинска електроника”, които ползват базата на сервиза.
 
Съвкупността от полаганите от нас усилия, изпълнението на поетите ангажименти и заложените прирогативи на фирмата доведоха до това, че голям брой здравни заведения, не само във Варненска област, ни гласуваха доверие. Ето част от тях:
 
МБАЛ “Св. Анна” АД – Варна
ЦСМП – Варна
МБАЛ “Св. Марина” ЕАД – Варна
ЦСМП – Силистра
ДКЦ I-V - Варна
ЦСМП – Разград
ББАЛ - Варна (Военноморска болница)
СБАГАЛ – Варна